Zasiedzenie nieruchomości, to jeden z licznych sposobów nabycia prawa własności do nieruchomości. Pomimo, że wokół tego tematu narosło wiele kontrowersji, to w większości przypadków zasiedzenie jest pozytywnym procesem, szczególnie gdy poprzedni właściciel nieruchomości jest nieuchwytny z różnych względów a nieruchomość bez właściciela byłaby nieużywana i marniała.

Zasiedzenie nieruchomości może nastąpić na dwa sposoby. W dobrej i złej wierze. Zgodnie z art. 172 par. 1 Kodeksu cywilnego: „Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).”Uzyskanie posiadania w złej wierze reguluje par. 2: „Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.”

Posiadaczem takiej nieruchomości, może się stać osoba, która wykorzystuje nieruchomość, uprawia ziemię, zamieszkuje w budynku i płaci podatki.Zasiedzenie nieruchomość może nastąpić zarówno indywidualnie jak i z innymi osobami. Proces związany z zasiedzeniem nieruchomości, jest przeprowadzany poprzez postępowanie sądowe.Osoba która zasiedziała nieruchomość staje się jej właścicielem, co uprawnia ją do wpisania się jako właściciel nieruchomości w księdze wieczystej, czego konsekwencją jest możliwość zbywania, darowania czy obciążania hipoteką.

Pomimo, że można zasiedzieć różne typy nieruchomości, to przeważnie przedmiotem zasiedzenia przeważnie są grunty, np. rolne lub nieużytki które znajdują się w bliskiej okolicy nieruchomości osoby która daną nieruchomość zasiedziała. Wyjątek który wyłączony jest z prawa zasiedzenia stanowią działki przeznaczone pod budowę dróg publicznych. Zasiedzieć można zarówno prawo własności lokalu niemieszkalnego jak i mieszkalnego, Wyjątek stanowi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Istotne, choć intuicyjne jest to, że zasiedzeniu podlega prawo własności nieruchomości w całości a nie część, więc nie można zasiedzieć pojedynczych pomieszczeń, pokoi czy budynków przynależących do danej nieruchomości. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości również podlega zasiedzeniu a osoba która zasiądzie nieruchomość, staje się jej użytkownikiem wieczystym.

Jak ustalić właściciela dowolnej nieruchomości?