Obligacje skarbowe to jedna z najpewniejszych form inwestowania niewymagająca fachowej wiedzy. Stanowią zatem idealne rozwiązanie dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z inwestowaniem. Przy tej okazji pojawia się kilka istotnych kwestii do rozstrzygnięcia – dotyczą one m.in. wyboru odpowiednich obligacji.

Obligacje skarbowe – najważniejsze informacje

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Należą do grona najbardziej bezpiecznych lokat nadwyżek kapitału na rynku. Wszystkie przychody, jakie są uzyskiwane ze sprzedaży omawianych obligacji, są przeznaczane na finansowanie deficytu budżetu państwa. Obligacje stwierdzają fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u ich nabywcy, a emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału spółce przez inwestorów.

Obligacje skarbowe – jak się dzielą?

Jak wyjaśniają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, podział obligacji skarbowych jest przeprowadzany na podstawie różnych kryteriów. W Polsce główny podział tego typu papierów wartościowych obejmuje obligacje hurtowe i detaliczne. Nabywcami obligacji detalicznych są przede wszystkim osoby fizyczne. Natomiast w przypadku obligacji hurtowych nabywcami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Innym kryterium przyjmowanym przy podziale obligacji skarbowych jest zasada ustalania odsetek. W tym obszarze wyróżnia się obligacje zerokuponowe, o stałej stopie procentowej, o zmiennej stopie procentowej oraz indeksowane.

Obligacje skarbowe – na trzy miesiące czy kilka lat?

Decydując się na zakup obligacji, nabywca musi określić, jakie konkretnie emisje go interesują. W tym zakresie pojawia się całkiem sporo opcji do wyboru, w tym m.in. 3-miesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym, 3-letnie oszczędnościowe zmiennoprocentowe obligacje skarbowe czy rodzinne oszczędnościowe 12-nastoletnie obligacje skarbowe. Warto też pamiętać o emisjach specjalnych.