Oto jakie są strony ujemne związane z nieruchomościami:

a). polskie przepisy działają bardziej na korzyść najemcy niż właściciela (dotyczy to szczególnie nieruchomości mieszkaniowych).

b). bardzo niska dywersyfikacja, nie można sobie podzielić tego na wiele aktywów, zatem całe ryzyko koncentruje się na jednej bądź wielu nieruchomościach.

c). ceny nieruchomości są uzależnione od wielu czynniki: m. in. lokalizacja, jaka miejscowość.

d). ceny nieruchomości nie zawsze idą w górę, po hossie od czasu do czasu przychodzi kiedyś bessa.

Sprzedaż mieszkania z agentem – umowa otwarta

e). stopy zwrotu nie są zawsze takie same, są uzależnione od rodzaju nieruchomości jaki nabywamy; inaczej jest wyceniany np. grunt (rolny, inwestycyjny, mieszkaniowy), inaczej mieszkanie lub dom, a jeszcze inaczej nieruchomość komercyjną (sklep, budynek komercyjny, biuro czy magazyn).

f). żeby wejść w nieruchomość trzeba zaangażować dużą ilość kapitału na początku inwestycji („trochę w ciemno”).

g). zawsze jest ryzyko zmiany stopy kredytowej (w przypadku osób biorących kredyt na zakup nieruchomości).