Jakie zagadnienia powinien zgłębić dobry pośredniaki nieruchomości? Czy są takie szkolenia kursy, które dają potrzebną wiedzę? Pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien poznać podstawy prawne wykonywania zawodu pośrednika w Polsce, obowiązki i zakres odpowiedzialności pośrednika, zasady wykonywania zawodu. Dawniej przyszły pośrednik na szkoleniach czy kursach zdobywał licencję. teraz licencja nie jest wymagana, ale wiedza tak. Pośrednik, zanim założy biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami winien przyswoić wiedzę z zakresu praw do nieruchomości występujące na rynku, powinien umieć określić stan prawny nieruchomości.

Szkolenie, które wybierze w swoim zakresie winno mieś tematykę dotycząca ksiąg wieczystych i sądu wieczystoksięgowego, tematykę pozyskiwania i czytania planów zagospodarowania przestrzennego. Osobny temat to sprawy dziedziczenia, duży temat na duże osobne szkolenie. Bez umiejętności miękkich ani rusz. Pośrednik nieruchomości jest zobowiązany do nawiązywania relacji z klientami, pielęgnowania tych relacji, komunikacji uzgadniania warunków współpracy. Klient chętniej współpracuje z biurem pośrednictwa, biurem nieruchomości czy konkretnym agentem, gdy czuje się wysłuchany, gdy wszystko dla niego jest jasne, gdy biuro nieruchomości „dopieszcza” klienta, udziela mu wszelkich informacji, doradza. Biuro pośrednictwa, agen nieruchomości powinien się szkolić właściwe ciągle. Sieci biur zgrupowanych pod jednym szyldem organizują dla swoich pośredników szkolenia wewnętrzne. Dbają o swoich agentów nieruchomości.