Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest ogromną odpowiedzialnością w dzisiejszych czasach. To konieczność dopilnowania wielu spraw, które nie zawsze idą po myśli przedsiębiorcy. Z czasem może się okazać, że podejmowane działania spowodowały, iż firma będzie chyliła się ku upadkowi. Istnieje wiele możliwości na to, aby móc podnieść się na nogi. Jednym z nich jest restrukturyzacja firmy. Jakie korzyści związane są z tym działaniem? Czy każde przedsiębiorstwo może zdecydować się na ten krok?

Postępowanie restrukturyzacyjne

Każdy przedsiębiorca musi być świadomym tego, że tego typu postępowanie nigdy nie może być podejmowane na ostatnią chwilę, ponieważ może nie przynieść ono oczekiwanego efektu. Restrukturyzacja firmy przeznaczona jest nie tylko dla tych firm, które już są niewypłacalne. O opracowanie planów restrukturyzacji mogą prosić także te firmy, które mają przed sobą widmo upadku. W takim wypadku należy skierować się do właściwych instytucji, które zadbają o to, aby cały proces został wykonany w odpowiedni sposób. Taką ofertę ma kancelaria, której usługi w całości opisane są pod adresem https://www.wojcikdoradztwo.pl/pl.

Zalety wykonania restrukturyzacji w firmie

Nie każda firma ma szansę na wprowadzenie tego postępowania. Należy spełnić określone warunki, aby móc poddać się temu procesowi. Warto jednak poznać korzyści z tego płynące, aby mieć pewność, że wyjdzie to z korzyścią dla firmy. Wśród zalet można wymienić:

  • możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających dotyczących wierzytelności objętych z mocy prawa układem;
  • wobec firmy nie mogą być podejmowane kolejne działania, jeżeli chodzi o postępowania egzekucyjne i zabezpieczające;
  • istnieje możliwość, że zajęcia, które już zostały dokonane przez komornika, zostaną uchylone;
  • zostanie wydany zakaz spłacania przez dłużnika wierzytelności objętych z mocy prawa układem;
  • nie ma możliwości wypowiedzenia firmie kluczowych umów, jakie mają wpływ na działanie, przykładem może być wynajem pomieszczeń biurowych lub hali produkcyjnej.

Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja w firmie

Jeżeli cały proces zostanie przeprowadzony w odpowiedni sposób, będzie można liczyć się z wieloma korzyściami. Wśród nich można wymienić ochronę majątku. W ten sposób każdy przedsiębiorca będzie mógł cieszyć się także umorzeniem odsetek. Nastąpi redukcja kapitału, jeżeli chodzi o kwestie związane z zaciągniętymi zobowiązaniami. Jedna z najważniejszych kwestii to także umorzenie egzekucji komorniczych i zajęć majątku. Wszystko tak naprawdę uzależnione jest od tego, z jakim dokładnie przedsiębiorstwem ma się do czynienia. Nie można bowiem zapomnieć o tym, że cały proces zawsze musi zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Tak, aby ochrona przed upadkiem zawsze była możliwa.

Cztery rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Kancelaria zajmująca się takimi postępowaniami ma do wyboru jeden z czterech planów. Pierwszy to postępowanie o zatwierdzenie układu. W tym planie następuje niewielka ingerencja sądu. Przyspieszone postępowanie układowe możliwe jest wtedy, jeżeli suma wszystkich wierzytelności (jak w pierwszym planie) nie przekracza 15%. Postępowanie układowe możliwe jest do wykorzystania, jeżeli suma wszystkich zobowiązań jest większa niż 15%. Tutaj jednak trzeba liczyć się z dużą ilością formalności. Postępowanie sanacyjne polega na przeprowadzeniu właściwych działań, których skutkiem będzie dokonanie spisu wierzytelności, po uprzednim zatwierdzeniu tego układu.