Chociaż wypowiedzenie starego długoterminowego/rocznego leasingu wydaje się trudne — w rzeczywistości nie jest to dużo trudniejsze niż wypowiedzenie umowy najmu.

Umowa najmu – to powinieneś wiedzieć

Umowa najmu jest prawnie wiążącą umową między Tobą a wynajmującym. Określa, kiedy możesz przebywać w lokalu, a kiedy wynajmujący musi przekazać ci posiadanie nieruchomości. Określa również, jak długo będziesz korzystać z nieruchomości i co się stanie, jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy najmu.

Czy można wypowiedzieć umowę najmu wcześniej?

W niektórych przypadkach za wypowiedzenie umowy najmu w późnym terminie obowiązują kary. Kary te zazwyczaj obejmują podwyższony czynsz za zajmowanie nieruchomości dłużej niż oczekiwano i utratę pieniędzy z powodu nie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości zgodnie z oczekiwaniami. O ile nie istnieją okoliczności łagodzące, zazwyczaj najlepiej jest spełnić wszystkie zobowiązania wynikające z umowy najmu przed próbą jej rozwiązania. Aby rozwiązać umowę najmu, musisz najpierw wiedzieć, jaki to rodzaj umowy. Wynajem krótkoterminowy lub miesięczny ma inne zasady niż długoterminowy lub roczny. Na przykład, jeśli zostały ci tylko dwa miesiące najmu z miesiąca na miesiąc, przedłużenie pobytu o więcej niż dwa miesiące byłoby trudne bez kary, ponieważ naruszałoby to warunki umowy z wynajmującym.

Więcej artykułów o prawie związanym z nieruchomościami, znajdziesz w serwisie Inwestycyjny.pl.

Co to jest umowa najmu?

Jeśli jednak masz sześć miesięcy na rocznym najmie, przedłużenie pobytu o sześć miesięcy byłoby legalne, ponieważ znacznie przekracza uzgodniony okres. Gdy już wiesz, ile lat ma Twoja obecna umowa, ustalenie najlepszego sposobu jej rozwiązania stanie się znacznie prostsze.

Aby wcześniej rozwiązać umowę miesięczną lub krótkoterminową, po prostu zapłać cały naliczony czynsz należny w ramach tej umowy przed dalszym przedłużeniem pobytu. Spowoduje to automatyczne wygaśnięcie umowy w wyznaczonym terminie i zobowiąże wynajmującego do nieodpłatnego oddania Ci lokalu w posiadanie lub ukarania Cię za naruszenie jego zasad poprzez przebywanie w nim dłużej niż jest to dozwolone przez prawo.